Trójskok K | K | Trójskok | Ktrójs | | 2021-02-12 | 20:20:00 | 21:23:00 | | I | II | III | IV | V | VI |
| | | | | | | | | | | | | | |
1 | 5 | 0 | 193 | BEDNAREK Agnieszka | 98-06-14 | AZS Łódź | 13.30/21 | 13.30 | 13.12 | | | | | |
2 | 2 | 0 | 32 | NOWAKOWSKA Aleksandra | 98-04-23 | RKS Łódź | 13.13/21 | 13.13 | 12.80 | | | | | |
3 | 3 | 0 | 30 | SZABLEWSKA Paulina | 98-04-26 | RKS Łódź | 12.59/21 | 12.59 | 12.18 | | | | | |
4 | 4 | 0 | 48 | SZTACHAŃSKA Zuzanna | 01-12-28 | niestowarzyszona | 12.42/21 | 12.42 | 11.97 | | | | | |
0 | 1 | 0 | 266 | RÓŻAŃSKA Zuzanna | 01-01-27 | AZS-AWF Warszawa | 11.57/19 | 11.42 | NM | | | | | |
0 | 6 | 0 | 869 | KRASICKA Wiktoria | 01-06-18 | AZS-AWF Gorzów | 12.09/21 | 12.09 | NM | | | | | |