Nazwa imprezy (JSON)
Amatorskie Mistrzostwa Poznania | POZNAŃ, 29 września 2019 | 0 | 0 |

Program wg konkurencji M (JSON)
M100 | 100 | 100 m dzieci | 1 | 1 | 2019-09-29 | (JSON) (CSV)
M400 | 400 | 400 m dzieci | 1 | 1 | 2019-09-29 | (JSON) (CSV)
M800 | 800 | 800 m dzieci | 1 | 1 | 2019-09-29 | (JSON) (CSV)
M1500 | Mila | 1Mila OPEN | 1 | 1 | 2019-09-29 | (JSON) (CSV)
M4x400 | 4x400 | 4x400 m OPEN | 1 | 1 | 2019-09-29 | (JSON) (CSV)

Program wg konkurencji K (JSON)

Program wg dni(JSON)
2019-09-29 | (JSON)


10:00 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:05 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 2 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:10 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 3 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
10:15 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 4 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
10:20 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 5 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
10:25 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 6 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
10:30 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 7 | 1 | s | 7 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  DataAkt(JSON)
10:35 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 8 | 1 | s | 8 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  DataAkt(JSON)
10:40 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 9 | 1 | s | 9 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  DataAkt(JSON)
10:45 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 10 | 1 | s | 10 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  DataAkt(JSON)
10:50 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 11 | 1 | s | 11 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  DataAkt(JSON)
10:55 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 12 | 1 | s | 12 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  DataAkt(JSON)
11:00 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 13 | 1 | s | 13 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  DataAkt(JSON)
11:05 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 14 | 1 | s | 14 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  test14  DataAkt(JSON)
11:10 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 15 | 1 | s | 15 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  test14  test15  DataAkt(JSON)
11:15 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 16 | 1 | s | 16 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  test14  test15  test16  DataAkt(JSON)
11:20 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 17 | 1 | s | 17 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  test14  test15  test16  test17  DataAkt(JSON)
11:25 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 18 | 1 | s | 18 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  test14  test15  test16  test17  test18  DataAkt(JSON)
11:30 | M | 1 | 100 m dzieci | 100 | M100 | 19 | 1 | s | 19 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  test14  test15  test16  test17  test18  test19  DataAkt(JSON)
11:50 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:55 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 2 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:00 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 3 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
12:05 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 4 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
12:10 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 5 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
12:15 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 6 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
12:20 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 7 | 1 | s | 7 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  DataAkt(JSON)
12:25 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 8 | 1 | s | 8 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  DataAkt(JSON)
12:30 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 9 | 1 | s | 9 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  DataAkt(JSON)
12:35 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 10 | 1 | s | 10 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  DataAkt(JSON)
12:40 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 11 | 1 | s | 11 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  DataAkt(JSON)
12:45 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 12 | 1 | s | 12 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  DataAkt(JSON)
12:50 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 13 | 1 | s | 13 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  DataAkt(JSON)
12:55 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 14 | 1 | s | 14 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  test14  DataAkt(JSON)
13:00 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 15 | 1 | s | 15 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  test14  test15  DataAkt(JSON)
13:05 | M | 1 | 400 m dzieci | 400 | M400 | 16 | 1 | s | 16 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  test14  test15  test16  DataAkt(JSON)
13:30 | M | 1 | 800 m dzieci | 800 | M800 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:38 | M | 1 | 800 m dzieci | 800 | M800 | 2 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
13:46 | M | 1 | 800 m dzieci | 800 | M800 | 3 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
13:54 | M | 1 | 800 m dzieci | 800 | M800 | 4 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
14:15 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:27 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 2 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:39 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 3 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
14:51 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 4 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
15:06 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 5 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
15:18 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 6 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
15:30 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 7 | 1 | s | 7 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  DataAkt(JSON)
15:40 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 8 | 1 | s | 8 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  DataAkt(JSON)
15:50 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 9 | 1 | s | 9 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  DataAkt(JSON)
16:00 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 10 | 1 | s | 10 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  DataAkt(JSON)
16:10 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 11 | 1 | s | 11 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  DataAkt(JSON)
16:20 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 12 | 1 | s | 12 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  DataAkt(JSON)
16:30 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 13 | 1 | s | 13 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  DataAkt(JSON)
16:40 | M | 1 | 1Mila OPEN | Mila | M1500 | 14 | 1 | s | 14 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  test9  test10  test11  test12  test13  test14  DataAkt(JSON)
17:30 | M | 1 | 4x400 m OPEN | 4x400 | M4x400 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:45 | M | 1 | 4x400 m OPEN | 4x400 | M4x400 | 2 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:00 | M | 1 | 4x400 m OPEN | 4x400 | M4x400 | 3 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
18:15 | M | 1 | 4x400 m OPEN | 4x400 | M4x400 | 4 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)