{"1":{"Pelna_nazwa":"4x400 m OPEN","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"4x400","Konkurencja":"M4x400","Typ":"1","NazwaRundy":"Heat B","Data":null,"Godzina":null,"Godzina_zak":null,"Wiatr":null,"NrBiegu":null}}